søndag 25. april 2010

Netvibes - informasjonsnav

I samband med leksjonane i delemnet Informasjonskompetanse fekk vi i oppgåve å opprette eit informasjonsnav på nettstaden Netvibes. Det var ei spennande oppdaging for meg at nettstader kunne organiserast slik. I og med at eg sjølv har vore vitne til kor mykje tid elevar brukar på nettsøk, og kor mykje "dårlig" informasjon dei får ut av desse søka, ser eg stor verdi i det å hjelpe elevane med å lage seg eit slik informasjonsnav. Mitt informasjonsnav vart sjåande slik ut:  


Dersom dette ser spanande ut kan du gå inn på Netvibes og lage deg ditt eige informasjonsnav. Lukke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar