måndag 5. april 2010

Gruppewiki - drøfting rundt sosial web

Den fyste samlinga dette semesteret fekk vi ei samarbeidsoppgåve. Vi skulle drøfte dei ulike nettsamfunna vi hadde meldt oss inn i, og saman kome fram til ein slags konklusjon. Vi skulle publisere det arbeidet vi hadde gjort i ein gruppewiki. Vi valde å nytte den wiki som Asbjørn hadde oppretta. Vi fekk oppsummert, men det vart ikkje så utfyllande. Resultatet kan du sjå her: http://asbjorn-nesse.wikispaces.com/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar