måndag 26. april 2010

Comic life

I DKL studiet har arbeidet med samansette tekstar vore sentralt i fleire samanhengar. I Læreplan for Kunnskapsløftet er samansette tekstar definert slik:


"... der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater" (UFD 2006)


Vi har nytta både Google dokumenter, blogg, Wiki, Picasa, Windows MovieMaker og Google nettsted. Fleire av desse programma har fungert godt for samskriving og for å produsere tekstar med både lyd og bilete/film, i tillegg til tekstmateriale. Sjølv om der er ein del barnesjukdommar endå, mange av desse viste seg å ha noko tunge løysingar, fekk vi mange gode resultat i utprøvinga av dei. Eit av arbeida er animasjonsfilmen vi laga i WMM. Ta ein titt :) 


I samband med leksjonen om samansette tekstar prøvde eg meg litt fram i Comic Life. Dette verktyet har ein prøveversjon ein kan laste ned gratis, slik får ein teste det ut før ein eventuelt må betale noko. Dette verktyet likte eg særs godt. Eg har sett klassar i arbeid med teikneseriar tidlegare i år, og dette er noko dei likar. Utfordringa er ofte å motivere dei som ikkje er like glad i å teikne. Her kjem Comic Life inn som ein god reiskap. Det er lett å bruke og resultatet blir nærast alltid vellukka. Her kan du sjå den lille teikneserien eg og sonen min laga:


Eg meiner dette er eit godt verkty som hjelp oss å nå fleire av kompetansemåla i læreplanen, til dømes dette som eg har henta frå læreplanen i norsk (etter 4.årssteg). Her står det at arbeidet med samansette tekstar skal lære elevane 
"å lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilder" 
(UFD 2006). 
Det er på tide at den oppfattinga av at alle born likar å teikne blir lagt død. Dette er eit motiverande og effektivt verkty for dei som aldri sit att med eit fint resultat i teiknetimen. I tillegg til at det er motiverande er det òg eit verkty som hjelper elevane å utvikle si digitale kompetanse og det er så enkelt at dei aller fleste vil klare å bruke det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar