laurdag 14. november 2009

Kan rekneark vere anna enn rein verktyopplæring?

Som lærar i barneskulen underviser eg elevar med mange ulike faglege ståstadar. Det er ofte eit problem å få dei ulike elevane gjennom det pensum som krevjast for å nå dei ulike kompetansemåla. Mange elevar kjem aldri gjennom alt, men det er eit like stort problem å ha aktivitetar nok til å fylle tida for dei sterkaste elevane. Skilnadane er store allereie frå 1.trinn, og sterke elevar blir ofte urolege fordi dei ikkje har noko å gjere på, ikkje har store nok utfordringar. Korleis kan vi differensiere undervisninga for desse? Problemløysingsoppgåver og ulike eksperiment er noko desse elevane ofte finn spennande. Her kan dei sjølve vere med på å bestemme kor vanskeleg oppgåva skal vere, og dei som er komne ekstra langt fagleg kan lage "Grublisar" for resten av klassen. I arbeidet med leksjonen om rekneark var der nokre gode døme på dette. Eg likte godt oppgåva med "Det magiske kvadratet". Eg ville ha knytt denne til matematikkfaget, og ser for meg at den kunne passe godt for mine elevar på 6.trinnet. Kvadratet var ikkje vanskeleg å lage for ein som ikkje er vand med å nytte rekneark, og i tillegg var det ei artig utfordring å løyse oppgåva sjølv. Her kan elevane samarbeide eller arbeide individuelt. Dei som kjenner seg stødige nok, kan prøve ut andre magiske kvadrat. Eit morosamt døme som viser at rekneark ikkje berre kan nyttast i rekneskap. Eg prøvde meg fram i Google dokumenter og her er ein link til det kvadratet eg laga: https://spreadsheets.google.com/a/ga.hivolda.no/ccc?key=tnL3X-BVRG1iO7RoGk84b-g

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar