tysdag 10. november 2009

Bearbeidde bilete.

I arbeidet med digitale bilete og redigering av desse, oppdaga eg at ein kan lage mykje flotte bilete av dei som ein i utgangspunktet berre hadde tenkt å slette. Her er nokre eg har eksperimentert litt med:
Vetle lurer bak stolen.
Her har eg skore biletet og endra det frå farge til svart/kvitt. Grunnen til at eg valde begge desse operasjonane, var uroa bilete hadde i utgangspunktet. Der var mange fargar og unødvendige ting med i biletet. Ved å gjere desse endringane syns eg auget hans kom godt fram, og slik vart dette hovudmotivet.
Drøymefangar.
Då yngstesonen min vart fødd fekk han ein drøymefangar i gåve. Dette er eit verkty for å fanga vonde draumar og slik spare borna for desse. Eg trur guten syns den var noko skummel og den har derfor blitt hengande på stova. Den heng saman med fleire andre ting, men då eg klipte til biletet såg eg at den kom tydelegare fram og fekk eit meir dramatisk uttrykk dersom den var avbilda åleine. I tillegg endra eg biletet frå farga til svart/kvitt med glød. Slik fekk eg den dramatiske effekten eg meiner passar til eit slikt objekt.
Ljosfontene.
Eg tok bilete av den lille lysekrona eg har i stova. Den er av enkel sort og nokså lita, men ved å skjere biletet og legge glød på, i tillegg til at eg gav det ein varm svart/kvitt tone, vart det nesten kyrkjeleg stemning over den. Ei av øvingane i emnet om bilete, var ei øving der vi skulle vurdere eit bilete vi hadde funne på nettet. Eg valde å nytte det biletet vi diskuterte på samlinga, då dette var eit bilete som gjorde sterkt inntrykk på meg. Du kan sjå biletet her (bilete nr.9): http://www.boston.com/bigpicture/2009/10/tango.html Vi ser eit par som dansar tango og fotografen er gøymd bak eit sceneteppe. Dei to som dansar veit ikkje at han er der og slik har han fanga augeblinken på ein fantastisk måte. Sceneteppet lagar ei innramming i biletet som rettar blikket vårt direkte mot dei dansande. I tillegg er her tydelege kontrastar i dei glimta vi får av hud mot det dominerande svarte. Teksten biletet har gjer det berre meir gripande. Ta ein titt :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar